Samenwerken

samenwerken

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie werkt op regelmatige basis samen met andere partijen. Te denken valt aan onder meer medisch advies/inzet bedrijfsarts, maar ook aan arbeidsdeskundige vervanging bij vakantie of arbeidsdeskundige ondersteuning bij grotere projecten.

Wij vinden de waarborging van de continuïteit, de kwaliteit en de inzetbaarheid essentieel en willen de diverse opdrachtgevers goed, adequaat en snel van dienst zijn.
Voor cliënten wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van derden, omwille van de voortgang en om hen de beste dienstverlening te bieden. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer loopbaanadviesbureaus, coaches en jobhunters. Afhankelijk van de specifieke vraag en behoeftes van een cliënt wordt gezocht naar de benodigde ondersteuning.
Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie werkt onder meer samen met:

quintus-five

De heer Geert Koster is oprichter van dit bedrijf, hij is bedrijfsarts en medisch adviseur. Met Quintus Five wordt door Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies samengewerkt in onder meer de arbo dienstverlening voor diverse werkgevers (arbeidsdeskundig advies en onderzoek). De samenwerking vindt al diverse jaren tot beider tevredenheid plaats, de communicatie is open en direct, de lijnen zijn kort waardoor er snel geschakeld kan worden. Ook voor medische vraagstukken is hij een vraagbaak en staat hij altijd klaar met advies.

Met Miranda van der Poel werken wij al geruime tijd samen. Die samenwerking is prettig, van hoog deskundig niveau en constructief. Een groot pluspunt is dat onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat, en altijd tot zinvolle inzet en zinvol overleg leidt. Deze benadering sluit naadloos aan bij onze werkwijze. Daarnaast is Miranda een heel prettige collega om mee samen te werken.
Geert Koster

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies werkt al jaren met veel succes samen met Elly de Haan van LoopbaanNoord (en de rechtsvoorganger hiervan). LoopbaanNoord/Elly de Haan heeft een zeer pragmatische en nuchtere aanpak. Bij vragen volgt er meteen overleg, er is sprake van veelvuldig contact en daardoor een intensieve samenwerking en goed resultaat. Het pakket aan diensten is breed, coaching kan worden ingezet, loopbaanoriëntatie, maar ook werken aan de presentatie tijdens sollicitatiegesprekken of het concreet jobhunten naar een werkervaringsplek of betaalde baan.

Wij hebben Miranda van der Poel leren kennen als een zeer gedreven, uitstekend geïnformeerde arbeidsdeskundige. Klanten zijn bij haar in goede handen; ze ziet geen detail over het hoofd en zet alles op alles om de gestelde doelen te halen. In de omgang is ze laagdrempelig en sympathiek. Ook met vragen over de wet verbetering poortwachter of vragen over tweede spoortrajecten kunnen we altijd bij haar terecht. Miranda wil haar klanten maar ook haar collega’s graag een stapje verder helpen.
Elly de Haan

prins

Met de heer René Prins (arbeidsdeskundige) van Prins Arbeidsdeskundige Diensten wordt voor enkele opdrachtgevers samengewerkt, waardoor wij de continuïteit kunnen waarborgen en elkaar tevens kunnen vervangen bij vakantie of ziekte. Ook voor losse opdrachten verwijzen we naar elkaar. Inmiddels wordt ook Marlies Prins ingeschakeld in sommige dossiers, onder meer vanwege haar kennis van het gebruik van social media.

Miranda ken ik al zo’n 10 jaar en ik werk dan ook graag met haar samen. Miranda is het beste te typeren met woorden als ; vriendelijk, enthousiast, een vakbekwame arbeidsdeskundige, zakelijk en toch betrokken, collegiaal en betrouwbaar. Om die reden werk ik dan ook al jaren samen als het gaat om vervanging, doorverwijzing of collegiale intervisie.
R. J. Prins

Adviesbureau Koers

Dit psychologisch adviesbureau is gespecialiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuze, loopbaan en personeelsontwikkeling. Adviesbureau Koers wordt zeer regelmatig ingeschakeld bij de start van of in de loop van een (letselschade)traject, met als doel helderheid te krijgen over iemands capaciteiten, leervermogen, interesses en persoonlijkheid, of een combinatie hiervan. Maatwerk is mogelijk. Er vindt altijd eerst overleg plaats met mevrouw drs. M. de Vries over de vraagstelling en de specifieke situatie van cliënt, waarna een testprogramma wordt samengesteld. Bij het afrondend adviesgesprek van haar met de cliënt is ondergetekende aanwezig. De ervaringen zijn zeer positief. Ter borging van de kwaliteit is zij onder meer Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie, daarnaast is zij aangesloten bij het Register Beroepskeuzeadviseurs en het NOLOC.

Adviesbureau Koers voert regelmatig loopbaanonderzoeken uit voor het bureau van Miranda. De samenwerking met Miranda ervaren wij als zeer plezierig. Miranda is concreet in de vragen die ze bij ons neerlegt, reageert snel en correct bij contact, en is aanspreekbaar om situaties te verhelderen. Haar aanpak is onorthodox: ze doet wat nodig is, en zoekt daarvoor de wegen, of deze nou voor de hand liggen of niet. Daarbij is ze direct, waardoor het plezierig is om samen te komen tot concrete adviezen voor haar klanten.
Drs. M.J. de Vries

Els Drost

Els Drost en Miranda van der Poel kennen elkaar al van de HBO Arbeid & Beroep, waar zij allebei de specialisatie Loopbaanadvisering hebben gevolgd. Jaren later kruisten de paden bij toeval weer. Sindsdien wordt Els Drost zeer regelmatig ingeschakeld bij loopbaanvraagstukken, zowel middels loopbaanonderzoek (testen) als coachingsgesprekken of een combinatie daarvan. Doorverwijzing vindt in overleg plaats, er is mogelijkheid tot een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Ook kan zij in bepaalde situaties naar de cliënt toekomen, als deze moeilijk kan reizen. Duidelijkheid, structuur en doen waar je goed in bent, zijn waarden die zij in haar bedrijf legt. Bij haar zul je dan ook een persoonlijke werkwijze tegenkomen, die niet in een strak keurslijf past. Iedere cliënt krijgt zijn specifieke en persoonlijke begeleiding.

Om kwaliteit te waarborgen, is Els Drost geregistreerd loopbaanadviseur bij stichting register beroepskeuzeadviseurs en werkt ze volgens de richtlijnen van het register. Hiernaast is ze ook lid van NOLOC; vereniging voor loopbaanprofessionals.

In de afgelopen jaren heb ik voor Miranda een aantal onderzoeken uitgevoerd. Onderzoeken op het gebied van capaciteiten en interesse, daarnaast enkele begeleidingstrajecten uitgevoerd. De opdrachten van Miranda waren concreet, helder verwoord en duidelijk gesteld. Door de korte lijnen is snel overleg altijd mogelijk. De keren dat we samen op pad waren, werkten we duidelijk samen: ieder op zijn eigen terrein, elkaar aanvullend en versterkend. Ook prettig voor de cliënten! Miranda ervaar ik als een zeer fijne samenwerkingspartner.
Els Drost

health-to-work

Sinds jaar en dag wordt H2W door ons ingeschakeld bij ergonomische vraagstukken. Te denken valt bijvoorbeeld aan (advies over) werkplek aanpassingen. Ook wordt met H2W samengewerkt in het plaatsen van voorzieningen, zoals speciale krukken, een (maatwerk) bureaustoel of werkstoel, maar ook voor speciale toetsenborden, ergonomische muizen en spraak gestuurde software. H2W neemt de tijd om de juiste voorziening te treffen en zoekt samen met Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies net zo lang door totdat de meest perfecte oplossing gevonden is voor de cliënt. Een kosteloze proefplaatsing behoort in de meeste gevallen tot de mogelijkheden.

Ik heb Miranda drie jaar geleden leren kennen, omdat zij een ergonomisch vraagstuk had wat betrekking had tot een werkplek. Tijdens deze afspraak kwam al snel naar voren dat ze al druk bezig was om een passende oplossing te bedenken. Daarna is onze samenwerking geïntensiveerd en heb ik Miranda leren als een gedreven en energiek persoon. Miranda gaat voor kwaliteit en is zeer deskundig in haar vak. Ze staat open voor vernieuwingen waardoor zij probeert om altijd up to date te blijven. Miranda staat bij mij bekend als een rechtvaardig en discreet persoon die het beste voor heeft met iedereen.
Hadi Smedema
Menu