Over M.C. van der Poel

Brug Tussen Mens & Arbeid

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies is in 2008 opgericht door Miranda van der Poel. U kunt Miranda van der Poel inschakelen wanneer u een objectieve, onafhankelijke en professionele beoordeling wenst. U kunt advies inwinnen voor uw specifieke vragen met betrekking tot advisering over en/of ondersteuning bij reïntegratie op het gebied van letselschade.

Naast advisering wordt in reïntegratietrajecten praktische en betrokken ondersteuning geboden en wordt er actief geïntervenieerd om samen met de cliënt/het slachtoffer en de eventuele (huidige of toekomstige) werkgever te werken aan de kortst mogelijke route naar werk. Er wordt te allen tijde maatwerk geleverd en de inzet van de activiteiten wordt afgestemd met alle betrokken partijen. Het ultieme doel is schadelastbeperking, waarbij altijd gestreefd wordt naar een duurzame uitstroom in werk.

Vanaf 1997 is Miranda van der Poel werkzaam geweest als integratieconsulent bij GAK Arbeidsintegratie (voorloper van het UWV), in het team jonggehandicapten.

Vervolgens heeft zij een aantal jaren bij de WSW Woudengroep/Caparis als loopbaanadviseur en trajectcoördinator gewerkt met moeilijk plaatsbaren.

Van 2002 tot 2008 heeft zij als arbeidsdeskundige bij Lelie Hollander BV gewerkt, de laatste 2 jaar tevens als Manager Reïntegratie Privaat/Expertise.
Vanaf 2008 werkt zij als zelfstandig ondernemer.

In de afgelopen jaren is Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie een gewaardeerd arbeidsdeskundig bureau gebleken en een betrouwbare partner bij de beoordeling, ondersteuning en begeleiding van WvP-trajecten.

Door diverse aansprakelijke verzekeraars, letselschadebureaus en belangenbehartigers c.q. letselschade advocaten wordt Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie keer op keer ingeschakeld voor de advisering en begeleiding van de slachtoffers.

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie is een samenwerking aangegaan met een selecte groep van zelfstandige arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en andere specialisten, om gezamenlijk een goed resultaat te kunnen bereiken.

Onder meer middels regelmatige nascholing, congressen en intervisie wordt de kennis op peil gehouden. Daarnaast wordt via de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) regelmatig deelgenomen aan regiobijeenkomsten, congressen en het platform AOV & Letsel.

Op deze manier blijft Miranda van der Poel een gecertificeerd arbeidsdeskundige (Hobeon certificaatnummer 22447) en waarborgt zij de kwaliteit van de dienstverlening en aanwezige kennis. Daarnaast staat zij ingeschreven in het register voor arbeidsdeskundigen (SRA, nummer 2617) en conformeert zij zich daarmee aan de geldende gedragsregels.

miranda-van-der-poel