Arbeidsdeskundig Onderzoek

arbeidsdeskundigonderzoek

Arbeidsdeskundige ondersteuning wordt ingezet in diverse situaties, zowel ter voorkoming van uitval door ziekte, maar ook in het kader van gericht advies als er reeds sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid is een effectief reïntegratietraject met een juiste aanpak belangrijk. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van de medewerker.
In alle gevallen zal Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies zich betrokken en professioneel opstellen en heldere adviezen geven op basis van de verzamelde feiten.
Enkele verschillende mogelijke arbeidsdeskundige interventies:

arbeidsdeskundig onderzoek

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK 1e SPOOR

arbeidsdeskundig onderzoek

WERKPLEKONDERZOEK

team

SMT

gesprekken

VERZUIMGESPREKKEN

Casus Werkplek Aanpassing:

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie
werkt o.a. in opdracht van:

ArGon Groep werkt inmiddels ruim 6 jaar samen met Miranda van der Poel. ArGon Groep ervaart Miranda als een professionele arbeidsdeskundige die onze klanten voorziet van vakkundig en praktisch advies bij re-integratie. Miranda denkt daarnaast actief mee in het verlagen en voorkomen van verzuim bij onze klanten.

Mw. M. Versteege, relatiemanager

- ArGon

We werken inmiddels bijna 4 jaar samen met Miranda van der Poel in de begeleiding van medewerkers en leidinggevenden m.b.t. verzuim en re-integratie. Wij zien haar als een bekwame en toegankelijke arbeidsdeskundige. Ze voorziet ons van professionele adviezen t.a.v. de wettelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer. Miranda draagt door haar zorgvuldige en plezierige werkwijze bij aan een verantwoorde en duurzame terugkeer naar werk van medewerkers.

Mw. J. Sauer, HRM Adviseur/Arbo- en Verzuimcoördinator

- SKSG

De samenwerking met Miranda is altijd als uiterst professioneel ervaren. Miranda is in staat om warm zakelijk adviezen te geven, die toegespitst zijn op de situatie. Ook de klanten van Equilar geven tot op heden alleen positieve feedback over Miranda. Wij hopen de prettige samenwerking nog lang te continueren!

Mw. V. Kermans, directrice

- Equilar

Met Miranda van der Poel werken wij al geruime tijd samen. Die samenwerking is prettig, van hoog deskundig niveau en constructief. Een groot pluspunt is dat onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat, en altijd tot zinvolle inzet en zinvol overleg leidt. Deze benadering sluit naadloos aan bij onze werkwijze. Daarnaast is Miranda een heel prettige collega om mee samen te werken.

Dhr. G. Koster, directeur/bedrijfsarts

- Quintus Five

Menu