Brug Tussen Mens & Arbeid

Transparante werkwijze | Heldere communicatie | Praktisch & toepasbaar advies.

Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie.

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie is specialist op het gebied van (voorkomen van) verzuim, begeleiden van verzuim, 1e spoor onderzoeken, arbeidsdeskundig onderzoek & advies, arbeidsdeskundige begeleiding in letselschade en loonwaardemetingen conform de Dariuz ® methodiek.

 De werkwijze is transparant, de communicatie is helder en het advies is praktisch en toepasbaar.

Diverse werkgevers, aansprakelijke verzekeraars en belangenbehartigers maken gebruik van de diensten van Van der Poel arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie. Daarnaast wordt met diverse collega arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere bureaus (jobhuntbureau, loopbaanadviesbureaus) samengewerkt, met als doel de klant zo goed mogelijk te ondersteunen.

miranda-van-der-poel

Van der Poel Arbeidsdeskundig Advies en Reïntegratie
werkt o.a. in opdracht van: